Adviezen

Op deze pagina plaatsen we de adviezen die de adviesraad sociaal domein Raalte aan het college uitbrengt.

Op 24 oktober 2022 ontving de Adviesraad Sociaal Domein Raalte het verzoek om een advies uit te brengen op de wijzigingen verordening Wmo.
Het advies leest u hier:
Advies verordening tot wijziging verordening wmo Raalte

Op 6 december ontving de Adviesraad een reactie van het college van B &W op het advies.
De reactie leest u hier:
Schriftelijke reactie op advies Adviesraad inzake wijzigingsverordening Wmo

Luister naar dit artikel
Meedenken

Wil jij (eenmalig of af en toe) meedenken met de adviesraad? Laat ons weten waarover je mee wilt denken via info@adviesraadraalte.nl. Ook als je een signaal wilt melden kan dat via dit mailadres.