Adviezen

Op deze pagina plaatsen we de adviezen die de adviesraad sociaal domein Raalte aan het college uitbrengt.

Op 24 oktober 2022 ontving de Adviesraad Sociaal Domein Raalte het verzoek om een advies uit te brengen op de wijzigingen verordening Wmo.
Het advies leest u hier:
Advies verordening tot wijziging verordening wmo Raalte

Op 6 december ontving de Adviesraad een reactie van het college van B &W op het advies.
De reactie leest u hier:
Schriftelijke reactie op advies Adviesraad inzake wijzigingsverordening Wmo

In februari 2023 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Raalte een ongevraagd advies Ervaringsdeskundigheid aan het college van Burgemeester en Wethouders gezonden.
De Adviesraad adviseert gebruik te maken van ervaringsdeskundigen op alle lagen binnen het sociaal domein: jeugd, participatie en Wmo, zowel op beleidsniveau als op uitvoerend niveau.
Het advies: ongevraagd advies inzet ervaringsdeskundigheid

Op dit advies heeft het college een reactie gegeven: reactie ongevraagd advies PDF waarop leden van de Adviesraad samen met de wethouder en een aantal medewerkers van de gemeente Raalte in gesprek zijn geweest met een ervaringsdeskundige werkzaam in Zwolle en een teamleider uit Zwolle om ervaringen uit te wisselen. Het vuurtje is aangestoken. De Adviesraad blijft actief de inzet van ervaringsdeskundigen in het sociaal domein volgen en aanjagen.

Meedenken

Wil jij (eenmalig of af en toe) meedenken met de adviesraad? Laat ons weten waarover je mee wilt denken via info@adviesraadraalte.nl. Ook als je een signaal wilt melden kan dat via dit mailadres.