Luister naar dit artikel

Adviezen

Op deze pagina plaatsen we de adviezen die de adviesraad sociaal domein Raalte aan het college uitbrengt.
2024:
In april heeft de adviesraad een gevraagd advies uitgebracht op de wijziging verordening sociaal domein
Advies wijziging Besluit en Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Raalte

2023:
In februari 2023 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Raalte een ongevraagd advies Ervaringsdeskundigheid aan het college van Burgemeester en Wethouders gezonden.
De Adviesraad adviseert gebruik te maken van ervaringsdeskundigen op alle lagen binnen het sociaal domein: jeugd, participatie en Wmo, zowel op beleidsniveau als op uitvoerend niveau.
Het advies: ongevraagd advies inzet ervaringsdeskundigheid

Op dit advies heeft het college een reactie gegeven: reactie ongevraagd advies PDF waarop leden van de Adviesraad samen met de wethouder en een aantal medewerkers van de gemeente Raalte in gesprek zijn geweest met een ervaringsdeskundige werkzaam in Zwolle en een teamleider uit Zwolle om ervaringen uit te wisselen. Het vuurtje is aangestoken. De Adviesraad blijft actief de inzet van ervaringsdeskundigen in het sociaal domein volgen en aanjagen.

In de zomerperiode heeft de adviesraad advies gegeven op Advies Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Midden IJssel_

In oktober 2023 heeft de adviesraad advies gegeven op:
Advies rondkomen met je inkomen en op
advies verordening tot wijziging verordening sociaal domein 2023.

2022:
Advies verordening tot wijziging verordening wmo Raalte

Meedenken

Wil jij (eenmalig of af en toe) meedenken met de adviesraad? Laat ons weten waarover je mee wilt denken via info@adviesraadraalte.nl. Ook als je een signaal wilt melden kan dat via dit mailadres.