Waarom moeilijk doen als het samen kan!
Luister naar dit artikel

Adviesraad Sociaal Domein Raalte

Wordt onze website niet goed voorgelezen door uw laptop of pc? Schakel dan de windows verteller in via de sneltoets Windows-toets+Ctrl+Enter. Met dezelfde toetscombinatie gaat de verteller ook weer uit. De stem leest meteen de vensters voor die in beeld verschijnen.

De adviesraad sociaal domein Raalte geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit inwonersperspectief, aan het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein.

Wat is het sociaal domein?

Sociaal domein is de ondersteuning aan inwoners als het gaat over (jeugd)zorg, welzijn, werk, inkomen, onderwijs, schulddienstverlening en minimabeleid. Ook valt hieronder het voorkomen van problemen (preventie).

Met andere woorden: het sociaal domein gaat over dat wat iedere inwoner nodig heeft om te kunnen ontmoeten, wonen, (samen)leven, werken en om mee te kunnen doen in de breedste zin van het woord.

Wat is de meerwaarde van een adviesraad in het sociaal domein?

De adviesraad geeft advies aan het college vanuit het perspectief van inwoners. Veel leden zijn zelf bekend met diverse onderwerpen omdat zij bijvoorbeeld te maken hebben met beperkingen op lichamelijk, psychisch of financieel vlak of bijvoorbeeld mantelzorger zijn van hun partner of kind. Daardoor weten zij uit ervaring soms al wat werkt of niet werkt in de praktijk maar halen ook signalen uit hun netwerk of de samenleving van de gemeente Raalte. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners meepraten en meedoen. Samen kunnen we de gemeente Raalte (nóg) mooier en leefbaarder maken.

Benieuwd naar wat we in 2023 zoal hebben gedaan? Klik hier voor ons jaarverslag 2023

Jaarverslag ASDR 2023 jaarverslag ASDR 2022

Wil jij (eenmalig of vaker) met ons meedenken over een bepaald onderwerp? Laat het ons weten via /

Ken je onze flyer al?
Meedenken

Wil jij (eenmalig of af en toe) meedenken met de adviesraad? Laat ons weten waarover je mee wilt denken via info@adviesraadraalte.nl. Ook als je een signaal wilt melden kan dat via dit mailadres.