Luister naar dit artikel
Margo

Margo

Als inwoner van de gemeente Raalte, als leerkracht/docent met ruim 25 jaar ervaring zowel in het regulier Primair Onderwijs als het (Voorgezet) Speciaal Onderwijs, als kindercoach en als ervaringsdeskundige met kinderen met Autisme en ADHD, ben ik op verschillende vlakken in aanraking gekomen met het sociaal domein. Door mijn benoeming in de adviesraad hoop ik, vanuit de ervaring die ik mee breng, mee te denken over het beleid van de gemeente en de belangen te behartigen van de inwoners van de gemeente Raalte op het terrein van de Jeugdwet.

Mijn missie is om elkaar meer te “Ontmoeten” en zo meer met elkaar te “Verbinden”. Door te kijken naar behoeften van mensen en zo het beste in mensen naar boven te halen, kunnen we veel meer samenwerken en meer voor elkaar betekenen dan we denken.

Meedenken

Wil jij (eenmalig of af en toe) meedenken met de adviesraad? Laat ons weten waarover je mee wilt denken via info@adviesraadraalte.nl. Ook als je een signaal wilt melden kan dat via dit mailadres.