Luister naar dit artikel
Jeroen

Jeroen

Mijn naam is Jeroen, ik ben geregistreerd partner van Esther en we wonen in Raalte.
We hebben een samengesteld gezin van 5 kinderen waarvan de kinderen van Esther niet meer in huis wonen.

Ik woon nu 5 jaar in Raalte en ik wil meer maatschappelijk betrokken zijn bij de gemeente Raalte.
Ik heb mij als lid van de adviesraad aangemeld voor de werkgroep jeugd. Dit omdat ik ervaring heb met de jeugdwet. Ik heb een autistische zoon van 14 die vrijwillig uithuis is geplaatst vanwege complexe problematiek.

Ik wil me graag inzetten voor andere inwoners uit de gemeente Raalte , in het bijzonder voor ouders en jongeren.

Mochten er dingen spelen in beleid of uitvoering van de jeugdwet of lokaal jeugdbeleid, waarbij wij als adviesraad, in het bijzonder de werkgroep jeugd, iets kunnen betekenen schroom dan niet en benader ons. Wij gaan graag in gesprek.

Meedenken

Wil jij (eenmalig of af en toe) meedenken met de adviesraad? Laat ons weten waarover je mee wilt denken via info@adviesraadraalte.nl. Ook als je een signaal wilt melden kan dat via dit mailadres.