Luister naar dit artikel
Enna

Enna

Mijn naam is Enna Wijnhout-Bieleman. Ik ben geboren en getogen in Raalte. Vanaf januari 2024 ben ik benoemd als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein.

Als voorzitter wil ik mij inzetten voor het verder ontwikkelen van de Adviesraad Sociaal Domein en het behartigen van de belangen van (kwetsbare) inwoners van de gemeente. Het is belangrijk dat inwoners betrokken worden bij de verbetering van hulp en zorg in de gemeente Raalte. Ik wil hierin een verbindende rol spelen.

Ik vind het een mooie uitdaging om vanuit het inwonersperspectief samen met de andere leden van de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente Raalte over het sociaal domein.

Samen kunnen we de gemeente Raalte (nóg) mooier en leefbaarder maken!

Meedenken

Wil jij (eenmalig of af en toe) meedenken met de adviesraad? Laat ons weten waarover je mee wilt denken via info@adviesraadraalte.nl. Ook als je een signaal wilt melden kan dat via dit mailadres.