Luister naar dit artikel
Dineke

Dineke

Mijn naam is Dineke Diender, sinds juni 2022 mag ik als secretaris de Adviesraad Sociaal Domein Raalte ondersteunen. Ik ben in dienst van Zorgbelang Overijssel en ondersteun ook andere adviesraden in de provincie Overijssel om vanuit inwoners perspectief het beleid in het sociaal domein positief te beïnvloeden.

Betrokkenheid van inwoners bij het tot stand komen van beleid in de eigen gemeente is van groot belang voor de inwoners én voor de gemeente. Alleen zo ontstaat er beleid dat aansluit bij de wensen en behoeften van (kwetsbare) inwoners en ontstaat er een groter draagvlak voor het beleid van de gemeente.

De betrokkenheid en het enthousiasme van de leden van de Adviesraad Raalte zijn voor mij als secretaris van groot belang. Met plezier en passie samen aan de slag voor een gedragen sociaal beleid in de gemeente Raalte zodat het (vrijwillige) werk van de Adviesraad Sociaal Domein Raalte er daadwerkelijk toe doet.

Meedenken

Wil jij (eenmalig of af en toe) meedenken met de adviesraad? Laat ons weten waarover je mee wilt denken via info@adviesraadraalte.nl. Ook als je een signaal wilt melden kan dat via dit mailadres.