Luister naar dit artikel
Maja

Maja

Mijn naam is Maja Hensen, ik woon in Raalte.

Ik wil me graag sterk maken voor mensen die te maken hebben met de WMO en WLZ.

Ik heb tot juli 2022 in de centrale cliëntenraad van de RIBW gezeten, dit is een organisatie die hulp biedt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ik heb zelf tot januari 2022 bij de RIBW gewoond in een beschermde woonomgeving.

Ik vind het fijn dat de adviesraad de gemeente gevraagd en ongevraagd, mag adviseren, en heb verder een brede interesse in wat er in de gemeente en onder de inwoners speelt

Meedenken

Wil jij (eenmalig of af en toe) meedenken met de adviesraad? Laat ons weten waarover je mee wilt denken via info@adviesraadraalte.nl. Ook als je een signaal wilt melden kan dat via dit mailadres.