Anne-Wil

Anne-Wil

Mijn naam is Anne-Wil Lensen. De gemeente Raalte heeft me gevraagd om een nieuwe adviesraad op te starten en daarbij ook 1.5 voorzitter te zijn. Dat vind ik een mooie uitdaging!

Ik vind het heel belangrijk dat er mét inwoners wordt samengewerkt. Vanuit zowel mijn werk als privé situatie heb ik gemerkt dat je als inwoner erg kwetsbaar kunt zijn vanwege ziekte of andere problemen. Er wordt nog vaak óver inwoners gesproken en van mij mag het meer en meer sámen met inwoners.

Inbreng van inwoners is erg waardevol voor verbetering van hulp en zorg. Samen kunnen we mooie dingen voor elkaar krijgen! De adviesraad kan een brug vormen tussen inwoners en de gemeente zodat de goede maar ook minder goede punten boven tafel komen en er gewerkt kan worden aan verbetering. Dat is de reden waarom ik graag voorzitter ben van de adviesraad. Samen met een heel mooie groep inwoners hoop ik bij te mogen dragen aan een (nog) mooiere gemeente.

Luister naar dit artikel
Meedenken

Wil jij (eenmalig of af en toe) meedenken met de adviesraad? Laat ons weten waarover je mee wilt denken via info@adviesraadraalte.nl. Ook als je een signaal wilt melden kan dat via dit mailadres.